Нашите обучения вече и online

"Лидерството е комбинация от стратегия и характер. Ако трябва да останете без едно от двете, то нека е стратегията."
Norman Schwarzkopf

Програма

Програмите на Ейч Ар Съпорт са изцяло съобразени със специфичните бизнес изисквания на всеки наш клиент и са базирани върху теорията за емоционалната интелигентност. Защо емоционална интелигентност? Тъй като 59% от работното представяне зависи именно от емоциите. Емоционалната интелигентност, самопознанието и опитът, които следват от нея, създават своеобразен мост между научаването и превръщане на наученото в практическо действие.

По-долу на тази страница може да видите част от нашите тренинг теми, а за да получите пълния ни каталог с обучения, натиснете тук:

Модел

С цел да бъде реализиран успешен и ефективен обучителен процес, ние използваме ADDIE модела, който има следната структура и стъпки:

 1. Analysis/Анализ - Определяне на целите;
 2. Design/Дизайн - Създаване на дизайн за постигане на целите;
 3. Development/Развитие - Създаване на елементите, изложени в етапа на проектиране;
 4. Implementation/Реализация - Внедряване на обучението;
 5. Evaluation/Оценка - Оценка на постигнатите резултати.

Теми "Управление на екипи и лидерство"

 • Емоционална интелигентност - ключът към доброто лидерство
 • Разговорна интелигентност
 • Управление на промяната
 • Управление на екипи
 • Мотивиране на служители и екипи
 • Комуникация в екипа
 • Управление на конфликти в екипи
 • Коучинг, менторинг и развитие на служители
 • Даване на обратна връзка
 • И други!

Теми "Практическо управление"

 • Емоционална интелигентност
 • Петте слабости в екипа
 • Комуникация в екипа
 • Управление на времето и стреса
 • Презентационни умения
 • Ефективно управление и водене на срещи
 • Обучение за обучители или как да тренираш треньори
 • И други!

Теми "Търговски умения"

 • Умения за търговски преговори
 • Търговски умения - ниво I
 • Търговски умения - ниво II
 • Търговски умения - ниво III - за търговци експерти или Емоционална Интелигентност за търговци
 • Продажби и обслужване по телефона (телесейлс)
 • И други!
Success

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или запитване за проект