Други услуги

"Преди да станеш лидер, успех означава да развиваш себе си. Когато станеш лидер, успех означава да развиваш другите."
Jack Welch

Фокус групи

Извеждането на мнения в организациите често се случва с помощта на интерактивен формат, известен като фокус група. Целта на фокус групата е да подпомогне свободното изказване на мнения и представи и да създаде креативна среда, в която да се генерират решения за подобряване на организационното функциониране.

Нашият опит и професионализъм гарантират правилен подход и използване на адекватни инструменти при провеждане на фокус групи. Това от своя страна е предпоставка за релевантност и стойност на изведените резултати.

Извеждане на мисия, визия и ценности

Във всеки сайт на уважаваща себе си компания стоят гръмки фрази, описващи мисията, визията и ценностите на организацията. Как се достига до тези ценности - кой ги измисля? Как се спазват и се „преживяват“ от служителите и това въобще… възможно ли е?

Ние от Ейч Ар Съпорт използваме различни инструменти за въвличане на служителите в извеждането на мисия, визия и ценности на компанията. Сами взели активно участие в генерирането на идеи, споделянето на мнения, отношения и обратна връзка, хората се припознават в новите мисия, визия и ценности и се чувстват по-ангажирани и „привързани“ към тях.

Благодарение на различни индивидуални, групови, интерактивни и креативни активности, процесът по извеждане на мисия, визия и ценности носи и добавената стойност на „съвместно създаване“ (co-creation), което повишава интегритета и цялостната мотивация на екипа.

Компетентностни модели

В добре функциониращите организации има ясно разписан компетентностен модел за това какви експертни и поведенчески умения трябва да притежават служителите, заемащи различни позиции и йерархични нива. Този набор от компетенции е организиран в обща матрица по начин, съответстващ на нуждите на конкретната организация, и описва всички компетенции и тяхното разпределение по определени критерии. Компетентностните модели подпомагат организацията в това да наема, управлява и развива служителите си така, че да постига дългосрочните си сратегически цели.

Наборът от различни инструменти и подходи, които прилагаме, ни позволява да направим пълен, детайлен анализ на компанията, на база на който се изписват точни и прецизни компетентностни модели.

Участие в маркетингови събития

На база богатия ни опит в различни индустрии, ние предлагаме „добавена“ стойност за различни маркетингови събития. Практиката показва, че маркетингови събития с комбинация от научна и психологическа перспектива оставят трайни положителни впечатления у участниците. В допълнение към основната лекционна част на маркетинговото мероприятие, ние предоставяме психологически поглед над работата с клиента, както и над работата на самите участници в събитието (търговци, лекари, фармацевти и други).

Част от нашите теми са:

  • Различни подходи за комуникация;
  • Управление на поведението и взимането на решения у клиента;
  • Избягване на синдрома на "прегарянето";
  • Теми, специално създадени за вас;
  • и много други.

Нашият подход е интерактивен и активно ангажиращ участниците, като използваме различни тестове и игри. Продължителността е от 45 мин. до 3 часа, в зависимост от изискванията на компанията и формата на събитието.

Подобен тип участия са предпочитани от нашите клиенти във фармацевтичния бранш, с които имаме няколко големи, успешно проведени проекта, но те са подходящи и за компании от други индустрии.

Уъркшопи с тийм билдинг елементи

Ако търсите финия баланс между обучение и тийм билдинг събитие, то нашите персонализирани уършопи с игрови елементи са това, от което се нуждаете. Запознаването с и навлизането в качествени психологически теми става благодарение не само на лекционна част, но и чрез различни като физическо натоварване и цел активности. Чрез забавление и игра, участниците от една страна стават част от силно преживелищен учебен процес, а от друга повишават собствената си осъзнатост, подобряват комуникацията и отношенията си с колеги. Като резултат се повишават колаборацията и толерантността в екипа.

Success

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или запитване за проект