Последни проекти и теми

 • Промяната. Емоционалната интелигентност- лидерство и мениджмънт
 • Справяне с предизвикателствата на работата в екип- организационна диагностика
 • Програма за развитие на мениджъри и потенциални звезди
 • Анализ на нуждите от обучение и съставяне на съответните програми
 • Управление и водене на ефективни работни срещи
 • Пречки пред развитие и растежа- Анатомия на конфликта
 • Емоционална интелигентност- Да отворим или не вратата за промяната- ключът е вътре в нас!
 • Предизвикателствата, които ни предлага клиента и 101 начина как да се справим с тях
 • Управление на стреса и предотвратяване на прегарянето
 • Умения и подходи за мотивиране. Умения и подходи за делегиране- изграждане на нагласа на доверие в способностите на управляваният екип
 • Комуникативни умения и техники за асертивност в комуникацията и поведението

Нашите клиенти